HOME              
 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

ScriptaГОДИНА 2020.Одлука о измени уговора о јавној набавци добара

Позив за подношење понудe

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора у ЈНМВ бр.1/2020

Обавештење озакљученом уговору за ЈНМВ бр.1/2020ГОДИНА 2019.


Позив за подношење понудe

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора у ЈНМВ бр.1/2019

Обавештење озакљученом уговору за ЈНМВ бр.1/2019


ГОДИНА 2018.


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.ГОДИНА

17.7.2018.

3. ЈАВНА НАБАВКА - Набавка и уградња опреме за

видео надзор и алармни систем у ОШ ''Ђ.Јакшић''

Обавештење озакљученом уговору за ЈНМВ бр.3/2018

Одлука о додели уговора у ЈНМВ бр.3/2018

Конкурсна документација измена 3

Обавештење о продужењу рока за подношење понудe3

Конкурсна документација измена 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понудe2

Конкурсна документација измена 1

Обавештење о продужењу рока за подношење понудe

Позив за подношење понудe

Конкурсна документација

5.7.2018.

2. ЈАВНА НАБАВКА - Реконструкција санитарних чворова у ОШ ''Ђ.Јакшић''

Обавештење о закљученом уговору 

Одлука о додели ЈН

Позив за подношење понудe

Конкурсна документација


17.1.2018.

1. ЈАВНА НАБАВКА - УЖИНА

Позив за подношење понудe

Конкурсна документација ГОДИНА 2017.


ОБАВЕШТЕЊЕ:

УСПЕШНО ЈЕ ОКОНЧАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА-САНАЦИЈА КРОВА НА ЗГРАДИ ШКОЛЕ.

ФИНАНСИЈСКИ, ОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА - САНАЦИЈА ЈЕ ПОДРЖАНА

ОД ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ.

ЈАВНА НАБАВКА -ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о додели уговора

1. Kонкурсна документација  02/2017 - РАДОВИ РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА НА ОБЈЕКТУ ШКОЛЕ 

2. Обавештење о покретању поступка без објављивања позива

ЈАВНА НАБАВКА - УЖИНА

1. Kонкурсна документација ЈНМВ 1/2017 - набавка добра-прехрамбени производи за ђачку ужину 

2. Позив за достављање понуда

3 Одлука о додели уговора